Bærekraft blir stadig viktigere for både samfunn og næringsliv, og fremtiden for virksomheten er avhengig av å bli bærekraftig. Dette krever en ny måte å tenke på virksomhetens rolle, fortjeneste og hvordan man driver en virksomhet. Ferdigheter som lettere adopteres med grundig endringsledelse.