Endring blir den nye normalen for organisasjoner, som betyr at nye dynamiske strategier må skapes og endringsledelse må være en del av organisasjonen. Dette krever ofte støtte for å finne nye måter å jobbe på som muliggjør en smidig organisasjon, som innoverer og endrer seg når det er nødvendig.