The way you design a meeting,

shapes the behavior of participants –

the key is in the meeting facilitation”

– Jay Vogt

Fasilitering er en kunst – enten det er å legge til rette for et flott møte eller en workshop. Målet er alltid å sette klare ambisjoner og nå utfallet, hele tiden samtidig som deltakerne holdes engasjerte og aktive. EKKO Consulting har lang erfaring med å tilrettelegge workshops og møter som:

  • Smidige seremonier
  • Produkt canvas
  • Teambygging
  • Design tenkning
  • Big room planning
  • Risikostyring
  • Verdistrømskartlegging
  • Og listen fortsetter.

Hvert resultat du trenger, vi vil støtte deg i å få resultatene!